Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
obowiązujący od dnia 24.05.2018

I. Podstawowe informacje

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bhp-shop.eu

2. Sprzedającym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bistand S.C. z siedzibą w Strzelinie, przy ulicy Targowej 21. Zarejestrowana jest pod numerem NIP: 914-156-30-52, REGON: 021973522, zwana akże zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt Usługodawcą można uzyskać:

  •     pod numerem telefonu Infolinii: 71 39 44 112, lub kom. 505 056 540
  •     korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@bhp-shop.eu
  •     osobiście w siedzibie firmy

Zawartość strony internetowej sklepu bhp-shop.eu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i powinna być rozumiana wyłącznie jako infromacja handlowa. Złożenie zamózwienia w sklepie internetowym przez Konsumenta nie jest jednoznaczne z bezzwłocznym zawarciem umowy. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia lub ewentualnie wysyłając wiadomość e-mail z zamówieniem, Konsument składa Sprzedającemu zaledwie ofertę kupna konkretnego asortymentu.

 

II. Przetwarzanie danych

PHU BISTAND S.C. z siedzibą w Strzelinie przy ul. Targowej nr 21 przetwarza w celu realizacji zamówień następujący zakres Państwa danych osobowych;

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia
przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy,
numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru osobistego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
PHU BISTAND S.C. z siedzibą: 57-100 Strzelin, ul. Targowa nr 21, NIP:914-156-30-52.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: PHU BISTAND S.C. 57-100 Strzelin, ul. Targowa nr 21 lub email: biuro@bistand.pl i sklep@bhp-shop.eu.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów z zakresu artykułów BHP .
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy PHU BISTAND S.C.

4. Pani/Pana dane osobowe są w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z przepisami prawa (księgowość).

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@bistand.pl i sklep@bhp-shop.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: PHU BISTAND S.C., ul. Targowa 21 , 57-100 Strzelin

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

III. Składanie zamówień

1. Wszystkie zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej bhp-shop.eu (lub ewentualnie, w wyjątkowych sytuacjach – w porozumieniu z Usługodawcą, za pośrednictwem wiadomości e-mail: sklep@bhp-shop.eu).

2. W sklepie internetowym bhp-shop.eu zamówienia mogą być składane jedynie przez Konsumentów, którzy ukończyli 18 lat.

3. Konsument wybiera produkty i ilości, które chce zamówić, a następnie wypełnia interaktywny formularz wpisując swoje dane (imię i nazwisko / nazwę firmy; adres zamieszkania / siedziby; adres dostawy; email; numer telefonu; formę płatności oraz sposób dostawy).

4. Zamówienia składne przez sklep internetowy bhp-shop.eu potwierdzane są najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po jego złożeniu. Owe potwierdzenie oznacza, iż zamówienie zostało przyjęte oraz zaakceptowane przez Sprzedającego. Z kolei brak takiego potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. Wszystkie potwierdzenia przesyłane są drogą mailową.

5. Zamówienia składane w sklepie internetowym bhp-shop.eu są realizowane w całości w przypadku, gdy towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu. Z kolei jeśli jakiś artykuł z zamówienia jest niedostępny lub Sprzedający ma trudności z jego realizacją to skontaktuje się on z Konsumentem, aby omówić szczegóły. W takim przypadku Konsument może podjąć decyzję o modyfikacji realizacji zamówienia na: realizację częściową, zmianę zamówienia, przedłużenie czasu oczekiwania, anulowanie brakującej pozycji bądź całości.

6. Jeśli Konsument przy składaniu zamówienia poda nieprawidłowe, niepełne lub też błędne dane, które uniemożliwią kontakt, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

    przy płatności za pobraniem - w dniu otrzymania zamówienia przesłanego przez Konsumenta

    przy płatności przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie

    przy odbiorze osobistym - natychmiast po otrzymaniu zamówienia przesłanego przez Konsumenta oraz ustaleniu terminu odbioru zamówienia.

8. Do momentu wysłania zamówienia istnieje możliwość zmian w zamówieniu lub jego anulowanie. Wszystkie zmiany lub też wycofanie zamówienia Konsument może dokonać tylko i wyłącznie poprzez kontakt email: sklep@bhp-shop.eu.

9. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Może być on wydłużony po indywidualnym uzgodnieniu z Konsumentem. Liczony jest on od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, a w przypadku płatności w formie przedpłaty - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

10. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon. Na życzenie Konsumenta wystawiana jest faktura VAT. Należy poinformować Sprzedającego o chęci otrzymania faktury poprzez komentarz do zamówienia, lub dodatkową wiadomość e-mail na adres wskazany do kontaktu.

IV. Ceny i płatność

1. Ceny towarów w sklepie bhp-shop.eu są wyrażone w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Konsument wybiera jedną z form płatności:

    za pobraniem - płatność pobierana przez kuriera w momencie dostawy

    przedpłata - Konsument przedpłaca na konto Sprzedającego

    gotówka lub przedpłata - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (ul. Targowa 21, 57-100 Strzelin)

4. W przypadku wybrania przez Konsumenta formy płatności jako przedpłata, wysyłki towaru są realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

5. Podane ceny towarów dotyczą wyłącznie artykułów znajdujących się w chwili składania zamówienia na magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny na pozycje, które będą domawiane do danego zamówienia, a których cena uległa drastycznej zmianie. O tym fakcie Zamawiający zostanie poinformowany mailowo. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany ilości, czy nawet anulowanie całego zamówienia.

6. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł, to Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności do przedpłaty całości lub wpłaty zaliczki w wysokości nie mniej niż 50% wartości całego zamówienia.

7. W przypadku przesyłek wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w momencie dostawy. Jeśli widoczne są uszkodzenia zewnętrzne opakowania to Konsument powinien zgłosić to dostarczającemu kurierowi i udokumentować ten fakt sporządzając protokół szkody.

V. Zwroty

1. W nawiązaniu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny informujemy, że Konsument ma prawo zrezygnowania z zakupionego w naszym sklepie internetowym towaru bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki.

Chęć dokonania zwrotu Konsument musi przesłać mailowo w formie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy sklep@bhp-shop.eu lub listownie na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bistand S.C. 57-100 Strzelin, ul. Targowa 21.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przygotować samodzielnie lub też skorzystać z formularza załączonego do ustawy.

Zwracany towar musi być kompletny, musi posiadać oryginalne opakowanie, dowód zakupu, a także pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej wcześniej na odległość, nie może być zniszczony, ani nie może posiadać żadnych śladów użytkowania. Taką przesyłkę należy odesłać na siedziby firmy.

2. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Konsument. Paczka powinna być tak spakowana, aby towar nie został uszkodzony podczas transportu.

3. Warunkiem koniecznym do odesłania pieniędzy jest odesłanie przez Konsumenta podpisanej z datą korekty paragonu lub też faktury korygującej.

4. W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej korekty paragonu lub korekty faktury, Sprzedający zwróci należność za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Konsumenta konto bankowe. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy towaru do Konsumenta.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie jeśli produkt jest uszkodzony  lub używany.

6. Sklep internetowy bhp-shop.eu nie przyjmuje żadnych przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

7. Sklep internetowy bhp-shop.eu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych zwrotnie za pobraniem.

VI. Reklamacje

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez sklep internetowy bhp-shop.eu z przedsiębiorcami (art. 558 § 1 kc).

2. Na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego bhp-shop.eu nie udziela się gwarancji (art.577 KC), chyba że zostało to wyraźnie podane przy danym produkcie.

3. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają: uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, wyszarpnięcia zapięć, wystąpienia zabrudzeń ( zacieki i plamy), uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

4. Obuwie nie konserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

5. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, lub poprzez e-mail (sklep@bhp-shop.eu) wraz z podaniem dokładnego opisu wadliwego towaru, daty zakupu oraz numeru dokumentu potwierdzającego zakup.

6. Po rozpatrzeniu pisma reklamacyjnego zareklamowany towar należy przesłać do naszej firmy na własny koszt.

7. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i jednostkowe.

8. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego zostaje wystawiona faktura korygująca lub wadliwy towar zostaje wymieniony na koszt naszej firmy.

9. W przypadku nie stwierdzenia wad fizycznych towaru, zostaje on odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

10.Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej firma nasza nie ponosi odpowiedzialności.

 

VII. Konserwacja

1. Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować. Wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej ( z dala od pieców i grzejników ) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego ( krem )lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samopołyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

 

VIII. Inne

1. Złożenia zamówienia w sklepie internetowym bhp-shop.eu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.